Zásady Zpracování Osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Společnost Tomasaki88 s.r.o. je provozovatelem webových stránek www.kemppohoda.cz  za účelem propagace Kempu Pohoda  a za účelem nabídky ubytování a služeb, které jsou společností Tomasaki88 s.r.o. provozovány v areálu Kempu Pohoda. Za tímto účelem dochází ke zpracovávány osobní údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou popsány níže.

 

2. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH DAT
AUTOMATICKY ZPRACOVÁVANÁ DATA

Jedná se o určité informace, které můžeme shromažďovat při návštěvě naší webové stránky. Jedná se například o IP adresu, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o webovém prohlížeči přes který přistupujete na naší stránku, verze a druh operačního systému nebo nastavení jazyka.

REGISTRAČNÍ DATA

Pokud se zaregistrujete na našem webu, uchováváme vámi zvolené uživatelské jméno a vaši e-mailovou adresu a veškeré další osobní údaje přidané do vašeho uživatelského profilu. Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat (kromě změny uživatelského jména). Správci webových stránek mohou tyto informace také zobrazit a upravovat.

KOMENTÁŘE

Když na webu zanecháte komentáře, shromažďujeme údaje zobrazené ve formuláři daného komentáře, IP adresu a řetězec uživatelského profilu webového  prohlížeče, abychom pomohli odhalit spam.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

Informace odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách jsou zasílány na e-mail naší společnosti. Emailové služby provozujeme na platformě společnosti Active 24 a Google Obě tyto společnosti ^dodržují˛zásad˙y pravidel zpracování osobních dat a GDPR. Tyto společnosti data z kontaktních formulářů nezpracovávají.

Informace a data poskytnuté prostřednictvím kontaktních formulářů,jsou uchovávány pouze pro účely zákaznických služeb, nikdy nejsou používány pro marketingové účely ani sdíleny s třetími stranami.

GOOGLE ANALYTICS

Na našem webu používáme Google Analytics pro anonymní hlášení o používání webu a statistické údaje o výkonnosti webu. Neukládají se tedy žádná personalizovaná data.Chcete-li se odhlásit ze sledování vašeho chování na našich webových stránkách Google Analytics, použijte prosím tento odkaz: Google Analytics Opt-out.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní data užíváme a zpracováváme za těmito účely:

 • Zpracování rezervace ubytování, registrace samotného ubytování v Kempu Pohoda. Jedná se zejména o Jméno příjmení, kontaktní údajů (adresa trvalého pobytu, telefonní kontakt, emial adresa), jména spolubydlících, případně platební údaje
 • Ověření/identifikace uživatele během používání webových stránek  Kempu Pohoda
 • Zasílaní Novinek a důležitých informací registrovaným uživatelům webu Kempu Pohoda, pokud si takové informace požádají.
 • Kontrola aktivity účtů s cílem zabránit podvodným transakcím a zajistit bezpečnost nad osobními účty našich zákazníků a registrovaných uživatelů webu Kempu Pohoda
 • Přizpůsobení si parametrů webu Kemp Pohoda, dle požadavku návštěvníka webu Kemp Pohoda za využití Cookies
3. VLOŽENÝ OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah, jako jsou například videa YouTube. Vložený obsah z jiných webových stránek se chová úplně stejně, jako kdybyste navštívili jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat údaje o vás, používat soubory cookie, vkládat další sledování třetích stran a monitorovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na dané webové stránce přihlášeni. Níže naleznete seznam služeb, které využíváme:

FACEBOOK

Plugin stránky Facebook se používá k zobrazení našich příspěvků a obsahu na  našem Facebookovém profilu a na našem webu. Případně příspěvky uživatelů, kteří to svým nastavením svého profilu a publikovaného příspěvku umožní. Facebook má své vlastní zásady týkající se souborů cookie a ochrany osobních údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Z Facebooku se neinstalují žádné soubory cookie a vaše IP adresa není odeslána na server Facebooku, dokud s tím nedáte souhlas. Zásady ochrany osobních údajů  Společnosti Facebook naleznete zde: Facebook Privacy Policy

YOUTUBE

Používáme videa YouTube vložená na naše stránky. YouTube má své vlastní zásady týkající se souborů cookie a ochrany osobních údajů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Z YouTube se neinstalují žádné soubory cookie a vaše IP adresa není odeslána na server YouTube, dokud s tím nedáte souhlas. Jejich zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů YouTube.

TREVLIX

Systém TREVLIX používáme za účelem zpracování a řízení registrace ubytování a rezervace ubytování. Za tímto účelem používáme vložený kód rezervačního systému a webou aplikaci, procesy zpracování jednotlivých rezervací. V rezervačním systému můžeme administrovat vámi vložená data, můžeme je aktualizovat a mazat. Technická administrace a nastavení technických parametrů systému nemůžeme ovlivnit.  Společnost Trevlix s.r.o má aplikované vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů a pravidla pro práci s cookies <

4. COOKIES

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí strany. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

K nastavení používání cookies jste vyzváni při prvním přístupu na naše stránky prostřednictvím dialogového okna a upravit parametry pro použití souborů cookies.  K nastavení parametrů cookies nejste vyzváni v případě, že stene v minulosti již toto nastavení provedli. Toto nastavení můžete změnit například po vymazání cookies ve vašem zařízení.

Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky.

Souhlas k využívání souborů cookies a jeho nastavení nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci cookies dle nastavených parametrů cookies.

NEZBYTNÉ SOUBORY COOKIES (PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY WEBU)

Nezbytné soubory cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

 • cfduid: Používá se pro náš CDN CloudFlare k identifikaci jednotlivých klientů za sdílenou IP adresou a k použití nastavení zabezpečení pro každého klienta.pOodrobné informace naleznete : CloudFlare Privacy Policy
 • PHPSESSID:K identifikaci jedinečné relace na našem webu.
COOKIES PRO PŘIHLÁŠENÉ (REGISTROVANÉ) UŽIVATELE

V případě navštívení naší přihlašovací stránky nastavíme soubory cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a vašich voleb nastavení zobrazení. Přihlašovací údaje jsou uchovávány 2 dny a soubory cookie s nastavením obrazovky je udržováno rok.Pokud použijete volbu „zapamatovat si mě“ vaše přihlašovací údaje budou uleženo několik týdnů. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, tak budou soubory cookies přihlášení smazány.
Pokud na našem webu zanecháte komentář, můžete se přihlásit k ukládání svého jména, e-mailové adresy a webu do souborů cookie.Jsou pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat své údaje, když zanecháte další komentář.Tyto cookies vydrží jeden rok.
Pro tyto účely jsou používány tyto parametry cookies

 • wp-auth: Používá WordPress k ověřování přihlášených návštěvníků, ověřování heslem a ověřování uživatelů.
 • wordpress_logged_in_{hash}: k ověřování přihlášených návštěvníků, ověřování heslem a ověřování uživatelů.
 • wordpress_test_cookie  Používá WordPress k zajištění správného fungování souborů cookie.
 • wp-settings-[UID]: WordPress nastaví několik souborů cookie wp-settings-[UID]. Číslo na konci je vaše individuální ID uživatele z tabulky databáze uživatelů. To se používá k přizpůsobení zobrazení administrátorského rozhraní a případně také hlavního rozhraní webu.
 • wp-settings-[UID]: WordPress také nastavuje několik souborů cookie wp-settings-{time}-[UID]. Číslo na konci je vaše individuální ID uživatele z tabulky databáze uživatelů. To se používá k přizpůsobení zobrazení administrátorského rozhraní a případně také hlavního rozhraní webu.
GOOGLE ANALYTICS COOKIES

Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

5. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pokud nejste registrovaným registrovaným uživatelem našeho webu a nebo pokud jste neprovedli registraci ubytování v Kempu Pohoda, neexistují žádné osobní údaje, které bychom o vás mohli uchovávat nebo prohlížet.

V případě že jste registrovaným uživatelem našeho webu, nebo jste provedli registraci ubytování v Kempu Pohoda, mají k údajům, které jste nám poskytli přístup:

 • Administrátoři a správci webového portálu a rezervačního systému
 • Osoby, které jsou společností Tomasaki88 s.r.o, Pověřeni zpracováním obsahu web a jeho správou nebo osoby, které jsou pověření zpracováním rezervací objednávek ubytování
6. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM TŘETÍMI STRANAMI

Vaše osobní  údaje nesdílíme s třetími stranami způsobem, který by odhalil jakékoli vaše osobní údaje, jako je e-mail, jméno atd. Jediné výjimky z tohoto pravidla jsou pro partnery, se kterými musíme sdílet omezené údaje, abychom
mohli poskytnout služby, které od nás očekáváte.

TRIVLIX S.R.O

V systému Trivlix jsou ukládány a zpracovávány data v rámci rezervace, registrace ubytování a případné platby za toto ubytování Online metodou. Společnost TRIVLIX s.r.o. nepoužívá žádným způsobem osobní data našich k zákazníkům k vlastním obchodním aktivitám a nesdílí je s třetími stranami. Pravidla pro zpracování osobních údajů společnosti TRVILIX jsou k nalezení zde

7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Vámi poskytnuté při registraci do našeho webu jsou uchovávány po celou dobu existence Vašeho účtu. Smazání těchto dat probíhá ve chvíli zrušení uživatelského účtu, nebo v případě, že o smazání těchto dat požádáte.

Osobní údaje poskytnuté za účelem rezervace ubytování, objednávky ubytování, úhrady ubytovaní a fakturační údaje jsou uchovávány po dobu plynoucí z platných právních a zákonných předpisů.

8. UPLATNĚNÁ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů jsme přijali bezpečnostní postupy a bezpečnostní nastavení, která zamezují nenaturalizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Naše systémy jsou pravidelně aktualizovány, tak aby byla udržena bezpečnost na nejvyšší úrovní. Na našich stránkách používáme protokol SSL/HTTPS. To zašifruje naši uživatelskou komunikaci se servery tak, aby osobní identifikovatelné informace nebyly zachyceny/uneseny třetími stranami bez oprávnění.

Uživatelská hesla v systému jsou ukládána v zašifrované podobě se silným hašovacím algoritmem.

V případě narušení dat správci systému okamžitě učiní všechny potřebné kroky k zajištění integrity systému, budou kontaktovat dotčené uživatele a v případě potřeby se pokusí hesla resetovat.

9. VAŠE PRÁVA V SOULADU S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKLADNÍ PRÁVA

Každá osoba ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytla, má zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, případně požádat o opravu, doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů ale také může vznést námitku, stížnost proti zpracování vašich osobních údajů. Za určitých podmínek může být také požadováno vymazání osobních údajů (tedy být zapomenut). V případě požadavku na vymazání osobních údajů nebudou vymazána data a údaje na dokumentech, které musí být uchovávány v souladu s právními předpisy a zákony. Například Faktury, smlouvy, dobropisy. V případě, že vaše osobní údaje budou potřebné z důvodu vymáhaní pohledávky, výkon a obhajobu našich právních nároků, muže být vaše žádost na výmaz zamítnuta.

10. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na tomto webu  mohou být zveřejňovány odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky třetích stran nejsou kontrolovány z hlediska ochrany soukromí nebo zabezpečení společností Tomasaki88 s.r.o,  a zbavujete nás jakékoli odpovědnosti za chování webových stránek třetích stran. Všechny odkazy pro sdílení na sociálních sítích, ať už zobrazené jako textové odkazy nebo ikony sociálních médií, vás nespojí s žádnou z přidružených třetích stran, pokud na daný odkaz nekliknete. Tyto zásady ochrany osobních údajů nevytvářejí práva vymahatelná třetími stranami ani nevyžadují zveřejnění jakýchkoli osobních údajů týkajících se registrovaných uživatelů našeho webu a nebo návštěvníků webu. Společnost Tomasaki88 s.r.o, nenese žádnou odpovědnost za informace shromážděné nebo použité jakýmkoli inzerentem nebo webem třetí strany.

11. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PRÁVNÍ ÚČELY

Společnost Tomasaki88 s.r.o je oprávněna vydat vaše osobní údaje v případě, že tyto osobní údaje budou vyžadovány v případě žádosti orgánů činných v trestním řízení, nebo Policie ČR.Vyhrazujeme si také právo sdělit Vaše osobní údaje v případě kdy budeme hlášení na podezření trestní činnosti Polici ČR, nebo v případě volání o pomoc záchranným složkám České republiky. Zprošťujeme se veškerých škod, které mohou vzniknout nebo se vztahovat k vydání vašich informací na žádost orgánů činných v trestním řízení a Policie ČR. Jakékoli předání osobních údajů pro právní účely bude probíhat pouze v souladu se zákony České Republiky

12. ZMĚNY ZÁSAD ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Tomasaki88 s.r.o, si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit. Tyto změny budou aktualizovány na této stránce a registrovaní uživatelé budou informováni o této změně. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.1.2022